• Home
  • |
  • Blog
  • |
  • Vijf krachten model Porter toegelicht

September 1, 2018

Vijf krachten model Porter toegelicht

Het vijfkrachtenmodel (Alsem, 2005) is een model ontwikkeld door Michael Porter. Het model heeft als doel het winstpotentieel van een markt en bedrijfstak effectief te bepalen.

In elke bedrijfstak wordt, volgens Porter, dit potentieel beïnvloed door vijf factoren die hij ‘krachten’ noemt.

De gezamenlijke kracht van deze vijf krachten bepaalt het uiteindelijke winstpotentieel van de bedrijfstak. De krachten en daarmee de kans op winsten lopen per bedrijfstak sterk uiteen.

De vijf krachten of factoren zijn:

1. Interne concurrentie

Behalve door externe factoren wordt de intensiteit van de concurrentie tussen bestaande aanbieders op een markt beïnvloed door een aantal onderliggende interne factoren. Dit zijn factoren die direct bepalend zijn voor de aanbodstructuur van de markt.

Deze interne concurrentie zal intens zijn als er veel grote concurrentie is. Deze onderlinge concurrentie zal minder intens zijn als hier een duidelijke marktleider aanwezig is.

In de markt waarin de stichting zich bevindt, is er weinig onderlinge concurrentie.

2. Macht van de leverancier

Leveranciers kunnen macht uitoefenen, door te dreigen met een verhoging van de kosten of met het verlagen van de kwaliteit.

De mate van macht is afhankelijk van een aantal factoren. De hoeveelheid leveranciers, de hoeveelheid substituten, het belang van de bedrijfstak voor de leverancier, de overstapkosten en de mogelijkheden van verticale integratie.

3. Macht van de afnemers

Ook de afnemers kunnen macht uitoefenen en druk op de prijs zetten door concurrenten tegen elkaar uit te spelen.

De macht van de afnemer is afhankelijk van het deel van de totale marktomzet dat per afnemer wordt afgenomen, het belang van het product voor de afnemers, de mate van standaardisatie van het product, de overstapkosten, de winst van de afnemer en de dreiging van verticale integratie.

4. Dreiging Substituten

Alle ondernemers concurreren indirect en in brede zin met andere bedrijfstakken waar substituut producten worden geproduceerd. Deze substituten beperken de potentiële opbrengsten voor de bedrijfstak.

Om de dreiging te minimaliseren is het van belang dat er een niche wordt gekozen in plaats van te breed gaan. Het richten op één specifieke doelgroep staat hier in het vaandel.

5. Dreiging nieuwe toetreders

Nieuwe toetreders hebben eveneens aandeel in de “winst factor”. Nieuwkomers in een bedrijfstak streven naar marktaandeel en zorgen voor extra capaciteit. Hierdoor zullen vooral de prijzen en de kwaliteit onder druk staan.

De prijzen kunnen hierdoor dalen of de kosten van de huidige ondernemingen kunnen hoger worden.

Beide effecten hebben een negatief effect op de winstgevendheid van een bedrijf. De kans dat nieuwe toetreders de markt binnen komen is afhankelijk van de drempel en de toetredingsbarrières en de reacties van de bestaande concurrenten.

Factoren die hier van belang zijn; schaalvoordelen, productdifferentiatie, de hoeveelheid kapitaal, overstapkosten, toegang tot distributiekanalen en het beleid van de overheid. De dreiging tot nieuwe toetreders in de markt kan laag, middel of hoog zijn.

Bij een hogere toetredingsdrempel is er veelal sprake van specifieke expertise binnen de onderneming. Tevens kan een sterker content strategie functioneren als een hoge toetredingsdrempel in Google!

Extra: Concurrenten analyse

De volgende stap is om te kijken hoe je het beste een concurrentieanalyse kunt uitvoeren. Het is de bedoeling om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van de deze concurrenten.

Uiteindelijk worden deze sterke en zwakke punten vergeleken met de eigen sterke en zwakke punten. Een ander doelstelling in deze analyse, is het inzicht krijgen in het toekomstige gedrag (de verwachte strategieën) van de concurrenten.

De marktdefinitie van wat een concurrent feitelijk is (Alsem, 2005), kan zijn: een andere aanbieder die potentieel in dezelfde behoefte van de doelgroep voorziet.

Het is in de praktijk vaal moeilijk voor bedrijven om de belangrijke concurrenten in kaar te brengen. De enige manier om dit te doen is door organisaties te zoeken die hetzelfde “product” aanbieden en in hetzelfde segment zitten.

Criteria

De criteria waar potentiële concurrenten aan worden getoetst zijn als volgt: Website, aanbod product en in welk marktsegment opereert het bedrijf?

Concurrentieniveaus

Hieronder staan de verschillende concurrentieniveaus (Alsem, 2005) beschreven. Concurrentie kan op verschillende niveaus voorkomen. Er zijn 4 verschillende soorten concurrentieniveaus.

Productvorm

Dit zijn concurrenten die zijn gericht op hetzelfde marktsegment als die van de onderneming. Dit betreft vaak zeer veel concurrenten. Veel van de concurrenten zitten op het niveau van productvorm. Deze richten zich allemaal op hetzelfde marktsegment. Ook de producten van deze concurrenten bevredigen dezelfde behoefte van de afnemers.

Productcategorie

Dit betreft alle concurrenten /producten die vergelijkbare eigenschappen heeft.

Generieke concurrentie

Dit zijn concurrenten die tegemoet komen aan dezelfde behoeften als die van de doelgroep.

Budgetconcurrentie

Hieronder verstaan we concurrenten die onderling gaan concurreren om het geld van de afnemers. Dit betreft een hele grote groep met concurrenten.

Tot slot..

Het toepassen van het Vijf krachten model van Porter kan voor veel inzichten zorgen. Tevens kennis hebben van je online en offline concurrenten is de sleutel tot succes.  Het model van Porter kan traditioneel mooi inzichten geven van de hoeveelheid concurrentie en je positie in de markt.

Online zijn er ook talloze mogelijkheden, zo kun je met de tool Semrush vrij gemakkelijk de gehele content strategie inzien van je grote concurrenten. Daarnaast krijg je ook te zien welke websites de grootste concurrenten online zijn.

De theorie is hetzelfde, alleen de uitvoering is eenvoudiger en concreter.

De volgende stap is dan ook om voor voldoende ”know how” te zorgen in je bedrijf, dat je echt onderscheidend bent zodat de toetredingsdrempel lekker hoog ligt! Mijn eigen insteek is om met een ijzersterke content strategie een solide basis te vormen in mijn business, aangezien veel van de afnemers ook online zijn is dat een grote kans!

 

Hulp nodig om hoger in Google te komen en de geheimen ontdekken van website conversie? Check dan mijn gratis online training. 

Gratis Online Training om Hoger in Google te komen.

  • Hoe je met je site veel beter kunt gaan scoren in Google.
  • De beste tools om de concurrentie te verslaan.
  • De meest gemaakte SEO fouten waardoor je onzichtbaar blijft.
  • Hoe je razendsnel bovenaan in Google kunt komen met jouw website.
  • De geheimen achter een converterende sales funnel onthuld.

Klik hier om je gratis aan te melden voor de online training!

Succes!

Sharen op social media wordt gewaardeerd 🙂

Andere ondernemers bekeken ook: 

Robert Jan Hendriks


Mijn naam is Robert Jan Hendriks en mijn passie en missie is om ondernemers te helpen om hoger in Google te komen. Ik ben het gezicht en de eigenaar van OptimaleGezondheid - de nummer #1 gezondheidsblog van Nederland.

Al mijn ervaringen, inzichten en strategieën deel ik o.a. hier en via de mailinglijst voor meer bezoekers en betalende klanten via je website!

Robert Jan Hendriks

GEEF EEN REACTIE:


Your email address will not be published. Required fields are marked *

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Tweet
Pin
Share
Share