​​​​Terugbetalingen en Garantie

Je tevredenheid met de afname van onze producten en diensten is uiteraard enorm van belang voor ons. Echter, vanwege de hoeveelheid tijd, voorbereiding, en geld die we investeren in het creëeren en aanbieden van onze programma’s, producten en diensten, hanteren we een strikt terugbetalingsbeleid en garantiebeleid. Aangezien een groot gedeelte van ons materiaal digitaal is, zou een laagdrempelig terugbetalingsbeleid resulteren in de diefstal van het materiaal.

We voldoen bij het aanbieden van onze producten en diensten aan de Nederlandse en Europese wetgeving. Dit betekent dat wanneer een product ongebruikt is, een volledige vergoeding mag worden aangevraagd binnen 30 dagen na aankoop. Wanneer men een digitaal programma van ons afneemt, zoals een digitale of gedeeltelijk digitale cursus, dan controleren we of de gebruiker in de cursusomgeving heeft ingelogd. Is dit het geval dan kan niet langer op deze gronde van een volledige vergoeding gebruik worden gemaakt aangezien het materiaal dan door de klant is geconsumeerd.

Bij sommige producten werken wij met een aanbetaling. Het gaat hierbij om cursusmateriaal of een andere vorm van digitale of persoonlijke ondersteuning. We bieden de aanbetaling aan om onze klanten de mogelijkheid te geven de resultaten van onze aanpak te ervaren. Wanneer we een gebruiker deze mogelijkheid bieden moet de gebruiker altijd instemmen met een ultimatum, waarna het restbedrag dient te worden betaald. Een aanbetaling is niet hetzelfde als een zogenaamde no-cure-no-pay betaling en geeft de gebruiker niet automatisch het recht om op eigen inzicht van afbetaling af te zien.

Alleen wanneer een gebruiker de door ons gegeven adviezen, danwel persoonlijk, danwel aanwezig in digitaal cursusmateriaal, heeft toegepast, kan deze concluderen of onze adviezen voor de gewenste resultaten zorgen. Is dit niet het geval dan kan deze gebruiker zich in sommige gevallen beroepen op een niet-goed-geld-terug garantie. Echter, wanneer de door ons gegeven adviezen niet zijn toegepast kan de gebruiker deze conclusie onmogelijk trekken.

Wij behouden om die reden het recht te controleren of de gebruiker het materiaal en onze adviezen heeft toegepast. Een van de manieren waarop we dit doen is door te controleren of de gebruiker al het cursusmateriaal heeft ingezien door in te loggen in onze programma omgeving. Is niet al het cursus materiaal geconsumeerd en zijn de hierin verwerkte richtlijnen niet toegepast, dan kan een gebruiker geen aanspraak maken op een vergoeding in welke vorm dan ook.

Heeft een gebruiker al het cursusmateriaal wel geconsumeerd en de adviezen aantoonbaar toegepast zonder succes, dan kan het voorkomen dat deze gebruik wil maken van onze garantie. In dit geval dient de gebruiker dit uiterlijk 15 dagen na het ontvangen van het laatste cursusmateriaal per e-mail te hebben aangegeven. Het hierbij te gebruiken e-mail adres is [email protected]

Wanneer u ontevreden bent met uw aankoop, dan vragen wij u contact met ons op te nemen via [email protected] om ons te voorzien van terugkoppeling.